SKKN – Nâng cao hiệu quả học tiếng Anh cho học sinh lớp 3 qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên SKKN – Nâng cao hiệu quả học tiếng Anh cho học sinh lớp 3 qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
Loại tài nguyên Nghiên cứu khoa học, Sáng kiến kinh nghiệm,
Tên tập tin SKKN-22-23-HAO.doc
Loại tập tin application/msword
Dung lượng 1.19 MB
Ngày chia sẻ 08/06/2023
Lượt xem 40
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về