SKKN Một số biện pháp giúp học sinh phát triển năng lực – phẩm chất nhằm tiếp cận chương trình GDPT 2018

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên SKKN Một số biện pháp giúp học sinh phát triển năng lực – phẩm chất nhằm tiếp cận chương trình GDPT 2018
Loại tài nguyên Nghiên cứu khoa học, Sáng kiến kinh nghiệm,
Tên tập tin SKKN-2022-2023-HANG-HẠNH.doc
Loại tập tin application/msword
Dung lượng 5.53 MB
Ngày chia sẻ 09/06/2023
Lượt xem 41
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về