Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2509/QĐ-BGDĐT 31/08/2023 Quyết định, Thông báo, Quyết định 2509/QĐ-BGDĐT Danh sách bài giảng điện tử đáp ứng yêu cầu của Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử đưa lên kho học liệu số igiaoduc
CĐS - 2023 05/06/2023
CĐS - 2023 05/06/2023
11/QĐ-NVX 17/05/2023
34/QĐ-NVX 02/01/2023 Quyết định,
060/KH-NVX 26/09/2022
12A/QĐ-NVX 20/09/2022 Quyết định, Quyết định ban hành quy chế học trực tuyến
12A-QC-NVX 12/09/2022 Quyết định, QUY CHẾ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên